หน่วยงานแรงงานระนอง จัดปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
  • 8 พ.ค. 2565
  • 1,218

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับสำนักงานจัดหางาน จ.ระนอง นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานประกอบการ ชุมชนในพื้นที่ 250 คน จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยปลูกต้นไม้ป่าชายเลน 700 ต้น ในพื้นที่ 1 ไร่ บริเวณพื้นที่ ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง