พาสำรวจทรัพยากรทางทะเลหาดอาภากร จ.ชลบุรี
  • 8 พ.ค. 2565
  • 845

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างบริเวณหาดอาภากร จ.ชลบุรี พบหญ้าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) อัตราการปกคลุมของหญ้าทะเลโดยเฉลี่ยร้อยละ 65 สถานภาพของหญ้าทะเลสมบูรณ์ปานกลาง มีหญ้ากุยช่ายเข็มเป็นหญ้าทะเลชนิดเด่น สภาพพื้นท้องทะเลเป็นทรายละเอียดปนเปลือกหอย มีการปกคลุมของสาหร่ายสีน้ำตาล (Enteromorpha sp.) ส่วนผลการเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินเพื่อหาปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในแหล่งหญ้าทะเล รวม 22 ตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ส่วนการสำรวจสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเล โดยใช้อวนลากพบลูกปลา 4 ชนิด โดยมีปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus canalicalatus) เป็นปลาชนิดเด่น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง