เก็บขยะชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ทะเลสมุทรปราการ
  • 8 พ.ค. 2565
  • 849

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) จัดเก็บขยะบริเวณชายฝั่งทะเลบ้านขุนสมุทรจีน ม.9 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ได้ขยะ 250 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว เศษโฟม ขวดแก้วและขวดเครื่องดื่ม และขยะทั่วไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง