กรรมาธิการที่ดินฯ ติดตามงานจัดที่อยู่อาศัย คทช. ระนอง
  • 8 พ.ค. 2565
  • 847

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ต้อนรับคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ นำโดยนายสรชัด สุจิตต์ รองประธาน ในโอกาสตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. ของ กรม ทช. ในท้องที่ จ.ระนอง โดย จ.ระนองมีพื้นที่เป้าหมายจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2564 รวม 34 ชุมชน เนื้อที่ 461-0-49 ไร่ ซึ่งขณะนี้ กรม ทช. ได้ออกหนังสืออนุญาตให้จังหวัด รวม 13 ชุมชนเรียบร้อยแล้ว เนื้อที่ 137-4-35 ไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอจังหวัดยื่นเสนอเรื่องขออนุญาต คาดว่าจะสามารถดำเนินการออกหนังสืออนุญาตได้ครบทุกชุมชนภายในปี 2566

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง