ชุมชนชายฝั่งบ้านแหลมตะลุมพุก ชวนปลูกป่าชายเลน
  • 10 พ.ค. 2565
  • 815

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนชายฝั่งบ้านแหลมตะลุมพุก ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 30 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ.2565 บริเวณป่าชายเลนปลายแหลมตะลุมพุก ม.4 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยปลูกเสริมเพื่อปรับปรุงสภาพป่าชายเลน 300 ต้น ในพื้นที่  2 ไร่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง