อธิบดี ทช. ให้สัมภาษณ์เอาให้ชัด โลมาในทะเลสาบสงขลา
  • 10 พ.ค. 2565
  • 813

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี ให้สัมภาษณ์รายการ “เอาให้ชัด” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องวัน 31 ในประเด็นโลมาอิรวดีใกล้สูญพันธุ์ เหลือ 14 ตัว สุดท้ายในทะเลสาบสงขลา รวมถึงนโยบายและแนวทาง การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ พร้อมทั้งการตั้งเป้าหมายในการอนุรักษ์โลมาอิรวดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการวางแผนงบประมาณรายจ่าย รวมถึงความท้าทายในการกู้วิกฤติโลมาอิรวดีที่เหลืออยู่ในประเทศไทย จากนั้น อธิบดี ทช. ได้กล่าวถึงการประชุมในวันนี้ และรายงานสถานการณ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาที่เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งที่ผ่านมา กรม ทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา โดย กรม ทช. จะเร่งดำเนินการลดภัยคุกคามโลมาอิรวดีและแหล่งที่อยู่อาศัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประชากร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลรักษาโลมาอิรวดีให้มีความยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ รายการ “เอาให้ชัด” ออกอากาศระหว่างวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 22.20 น. ซึ่งการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะออกอากาศ ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตามเวลาดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง