ลดขยะจากคลองปากบารา ช่วยลดขยะสู่ทะเลสตูล
  • 10 พ.ค. 2565
  • 825

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) เก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณปากคลองปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ได้ขยะ 76.7 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ขวดพลาสติกอื่นๆ ขยะอินทรีย์ และโฟมก้อน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ลด เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง