จับมือหน่วยหลักและชุมชน ดูแลอนุรักษ์พะยูนในทะเลตรัง
  • 10 พ.ค. 2565
  • 30

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับ นาวาเอก เฉลิมพล โกมลฤทธิ์ รอง ผอ.ศรชล.ตรัง นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอันดามัน จ.ตรัง และตัวแทนสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง จัดประชุมหารือ เพื่อวางกรอบแนวทางการลาดตระเวนคุ้มครองพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย โดยการมีส่วนร่วม ณ มูลนิธิอันดามัน อ.เมือง จ.ตรัง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทะเลตรัง ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้เป็นชุดเฉพาะกิจคุ้มครองพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดำเนินการหาข่าวเกี่ยวกับภัยคุกคามสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะพะยูน ตรวจตราป้องปรามกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพะยูน ป้องกันและปราบปรามการล่าพะยูน หรือค้าชิ้นส่วนของซากพะยูน พร้อมทั้งรายงานผลในการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง