อธิบดี ทช. ตรวจความพร้อมจัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ
  • 10 พ.ค. 2565
  • 37

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี ตรวจความพร้อมการจัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ พร้อมด้วยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล สำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) สำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ผู้บริหารกรม ทช. และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยงานวันป่าชายเลนแห่งชาติจะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลน อีกทั้งทุกคนจะได้ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลนอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง