ชาวตรัง จัดปลูกป่าโกงกางในวันป่าชายเลนแห่งชาติ
  • 11 พ.ค. 2565
  • 34

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล อบต.สุโสะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าคลอง 150 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ชนิดต้นโกงกางใบใหญ่ 2,000 ต้น เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ บ้านในทอน ม.11 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง