ชวนเครือข่ายปัตตานีปลูกป่า วันป่าชายเลนแห่งชาติ
  • 11 พ.ค. 2565
  • 823

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับจังหวัดปัตตานี ทสจ.ปัตตานี ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ปัตตานี และชุมชนในพื้นที่ 400 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ชนิดต้นโกงกางใบใหญ่ 3,500 ต้น เนื่องใน “วันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” ณ พื้นที่ป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ ม.2 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงห่วงใยต่อป่าชายเลน อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง