วันป่าชายเลนชาติ มาปลูกป่าชายเลนกับชาวปากคลอก
  • 11 พ.ค. 2565
  • 811

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยต่อป่าชายเลน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ณ บ้านพารา ม.4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง