ทช. ชวนอุตสาหกรรมจังหวัด ชาวคึกคักปลูกป่าชายเลน
  • 11 พ.ค. 2565
  • 757

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา อบต.คึกคัก ผู้นำชุมชน 70 คน จัดกิจกรรมปลูกป่า โดยใช้กล้าไม้ป่าชายเลน 700 กล้า เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำ พ.ศ. 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนและให้ประชาชนชาวไทยร่วมปลูกร่วมรักษาป่าชายเลนเอาไว้ให้ยั่งยืน ณ ม.2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง