ทช. ชวนการท่าเรือฯ นำชาวระนองปลูกป่าชายเลน
  • 11 พ.ค. 2565
  • 30

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 300 คน จัดกิจกรรมปลูกป่า เนื้อที่ 52 ไร่ ใช้กล้าไม้ป่าชายเลน 10,000 กล้า เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำ พ.ศ. 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนและให้ประชาชนชาวไทยร่วมปลูกร่วมรักษาป่าชายเลนเอาไว้ให้ยั่งยืน โดยมีนายธงชัย พงษ์วิชัย ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ เป็นประธาน ณ ท้องที่ ม.5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง