พาสำรวจการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง หาดวนกร
  • 11 พ.ค. 2565
  • 781

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง บริเวณหาดวนกร ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดทับสะแก (T5D088) การสำรวจรังวัดแนวชายฝั่งใช้เครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์  (RTK GNSS Network) การสำรวจครั้งนี้วางแผนการสำรวจแนวชายฝั่งบริเวณหาดวนกร และหาดห้วยยาง ระยะทางประมาณ 2.5 กม. ซึ่งได้สำรวจรังวัดแนวชายฝั่งแล้วเสร็จ ระยะทางประมาณ 1 กม. (จุดเริ่มต้นบริเวณวัดสมุททารามและจุดสิ้นสุดบริเวณปากคลองห้วยยาง) ผลการสำรวจพบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภท กำแพงป้องกันคลื่นแบบตั้งตรง (Vertical Seawall) ระยะทางโครงสร้างประมาณ 0.45 กม. และพบเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) บริเวณปากคลองห้วยยาง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง