ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติชุมพร
  • 11 พ.ค. 2565
  • 755

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ทสจ.ชุมพร คณะประมง มหาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ม.4 ต.นาชะอัง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ.2565 โดยปลูกกล้าไม้โกงกาง 300 ต้น เนื้อที่ 1 ไร่ ณ ชายทะเลบ้านดอนนาว ม.4 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง