เครือข่ายปลูกป่าละงู เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ
  • 11 พ.ค. 2565
  • 803

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) นำผู้นำชุมชน กลุ่มเครือข่าย และชุมชนชายฝั่ง 50 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ณ บ้านควนสำราญ ม.2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยปลูกป่าชายเลนชนิดโกงกางใบเล็ก โปรง ถั่ว และหยีทะเล 800 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง