เครือข่ายปลูกป่าชายเลน ในบ่อเลี้ยงกุ้งทิ้งร้างบ้านเจ๊ะบิลัง
  • 11 พ.ค. 2565
  • 333

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) นำกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง 20 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ณ บ่อเลี้ยงกุ้งทิ้งร้างบ้านเจ๊ะบิลัง ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยปลูกป่าชายเลนชนิดโกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรง รวม 250 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง