หน่วยงานตำมะลัง ปลูกเสริมป่าในวันป่าชายเลนแห่งชาติ
  • 11 พ.ค. 2565
  • 29

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีส่วนราชการจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล และด่านตรวจสัตว์ป่าสตูล 15 คน ปลูกป่าชายเลน ชนิดโปรงแดง 200 กล้าบริเวณพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดสตูล ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง