กลุ่มประมงบ้านหนองเสม็ด จัดกิจกรรมสร้างบ้านปลา
  • 11 พ.ค. 2565
  • 22

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับ กลุ่มประมงบ้านหนองเสม็ด หน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างบ้านปลา (บ้านปลาประยุกต์) 100 กอ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ธนาคารปูม้าบ้านหนองเสม็ด ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง