ร่วม ทร. แสดงภารกิจในงานรักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ
  • 11 พ.ค. 2565
  • 28

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก พร้อมกับกรมประมง มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี บริษัทโชคชัย เอนไวรอลเมนทอล จำกัด และกลุ่มประมงพื้นบ้าน 50 คน ในกิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ" ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี นารีรัตนราชกัญญา มีกิจกรรมฟื้นฟูปะการังบนฐานอิฐบล็อกคอนกรีต บริเวณหาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี 99 โคโลนี และจัดนิทรรศการแสดงความรู้เรื่องการฟื้นฟูปะการังและหญ้าทะเล รวมทั้งสาธิตการปลูกปะการังบนอิฐบล็อกคอนกรีต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี จัดโดยทัพเรือภาคที่ 1

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง