อธิบดี ทช. ร่วมเวทีเสวนา Carbon War จุดเปลี่ยนการค้าโลก
  • 12 พ.ค. 2565
  • 24

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Thailand’s Strategy สู่ความยั่งยืนในเวทีโลก” ในงานงานสัมมนา “Zero Carbon วิกฤติ - โอกาส ไทยในเวทีโลก” ในการนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า 300 คน ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ อธิบดีโสภณ ได้ร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ “Carbon War จุดเปลี่ยนการค้า-ลงทุนโลก” ร่วมกับที่ปรึกษาด้านการพัฒนา ระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งผลลัพธ์การประชุมจะสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและการตื่นตัวของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก สำหรับ ทช. ได้นำเสนอแนวทางการตอบรับนโยบายรัฐบาลและเป้าหมายระดับโลก พร้อมได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน สำหรับภาคเอกชนเพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการยกระดับบทบาทของหน่วยงานรัฐบาล ในการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง