สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง หาดทับสะแก
  • 12 พ.ค. 2565
  • 766

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง บริเวณหาดห้วยยาง ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดทับสะแก (T5D088) การสำรวจรังวัดแนวชายฝั่งใช้เครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์  (RTK GNSS Network) การสำรวจครั้งนี้วางแผนการสำรวจแนวชายฝั่งบริเวณหาดวนกรและหาดห้วยยาง ระยะทางประมาณ 2.5 กม. ซึ่งได้สำรวจรังวัดแนวชายฝั่งที่เหลือแล้วเสร็จ ระยะทางประมาณ 1.5 กม. (จุดเริ่มต้นบริเวณปากคลองห้วยยาง และจุดสิ้นสุดบริเวณร้านน้องปุ๊) ผลการสำรวจพบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งประเภท กำแพงป้องกันคลื่นแบบตั้งตรง (Vertical Seawall) ระยะทางโครงสร้างประมาณ 0.0177 กม. เขื่อนหินทิ้ง (Revetments) ระยะทางโครงสร้างประมาณ 0.083 กม. และพบเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) บริเวณปากคลองห้วยยางด้านทิศเหนือของหาด

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง