เสริมความรู้งานอนุรักษ์และกฎหมายทางทะเลปัตตานี
  • 12 พ.ค. 2565
  • 773

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2565 ในการอบรมทบทวนหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 2 ประจำปี 2565 ณ สมาคมการประมงปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง