อบรมเพิ่มทีมผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการัง
  • 12 พ.ค. 2565
  • 755

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำมัคคุเทศก์ ครูสอนดำน้ำ และไดฟ์มาสเตอร์ 18 คน จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรม ทช. ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับมัคคุเทศก์ ครูสอนดำน้ำ และไดฟ์มาสเตอร์ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ ซึ่งประกาศกำหนดให้ผู้ที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในบริเวณแนวปะการังจะต้องเป็นผู้ควบคุมที่มีคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรมจาก กรม ทช. โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้จัดอบรมแล้ว 7 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมรวม 158 คน และโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม