อบรมเพิ่มทีมผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการัง
  • 12 พ.ค. 2565
  • 33

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำมัคคุเทศก์ ครูสอนดำน้ำ และไดฟ์มาสเตอร์ 18 คน จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรม ทช. ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับมัคคุเทศก์ ครูสอนดำน้ำ และไดฟ์มาสเตอร์ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ ซึ่งประกาศกำหนดให้ผู้ที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในบริเวณแนวปะการังจะต้องเป็นผู้ควบคุมที่มีคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรมจาก กรม ทช. โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้จัดอบรมแล้ว 7 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมรวม 158 คน และโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง