เก็บขยะตัดตอนจากปากแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนลงอ่าวไทย
  • 12 พ.ค. 2565
  • 779

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดง เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ได้ปริมาณขยะรวม 205 กก. เมื่อคัดแยก ขยะที่พบส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ขวดเครื่องดื่มแก้ว โฟม ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว และขยะอื่นๆ ทั้งนี้ หลังจากเก็บขยะเสร็จ ทางกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดงจะนำขยะที่จัดเก็บได้ไปรีไซเคิล ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะกำจัดให้ถูกต้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง