ประชาอาสาเก็บขยะทะเลชายหาดสว่าง บ้านเกาะแต้ว
  • 12 พ.ค. 2565
  • 75

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ อบจ.สงขลา และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา 50 คน จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณชายหาดสว่าง ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา สามารถจัดเก็บขยะทะเลได้ 784 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป ได้แก่ เศษโฟม ฝาขวดพลาสติก รองเท้า หลอดพลาสติก และขวดแก้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง