ร่วมประมง กอ.รมน. จับยึด ไอ้โง่ ริมทะเลสมุทรสงคราม
  • 12 พ.ค. 2565
  • 56

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.207 ร่วมกับ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม อ.รมน.สมุทรสงคคาม และเรือตรวจการกรมประมง 108 ปฏิบัติงานตรวจปราบปรามเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ทะเล อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม สามารถตรวจยึดเครื่องมือประมง ชนิดลอบพับได้ หรือ “ไอ้โง่” 29 ชุด โดยไม่พบว่ามีเรือ หรือบุคคลใดแสดงตนเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 67 (2) ตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 ประกอบมาตรา 19 ตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. 2560 บทกำหนดโทษตามมาตรา 147 พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และมาตรา 169 ตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. 2558 ประกอบมาตรา 54 ตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสงคราม ไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง