จิตอาสาบ้านโคกกลอย ชวนปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
  • 12 พ.ค. 2565
  • 30

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) พร้อมด้วย ข้าราชการอำเภอตะกั่วทุ่ง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา 150 คน จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น มีการปลูกต้นไม้ป่าชายเลน 2,100 ต้น ในท้องที่บ้านท่าปากแหว่ง ม.11 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีนางสาวนุสรา ธรรมประดิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง