พาชมวาฬบรูด้า เจ้าทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
  • 12 พ.ค. 2565
  • 868

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณเขตทะเล จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด ประกอบด้วย (1) โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) พบแพร่กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี ประมาณ 15-20 ตัว (2) วาฬบรูด้า (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) 13 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเล จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ผลการตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) เป็นคู่เเม่ลูก 5 คู่ ประกอบด้วย แม่ทองดีกับเจ้าทองม้วน แม่ศรีสุขกับเจ้าสีสัน แม่กันยากับเจ้ามาลี แม่สดใสกับเจ้าแสนดี แม่สายชลกับเจ้าสายน้ำ และวาฬไม่ทราบชื่อ 3 ตัว ส่วนผลการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าพบว่ามีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์ดี และพบว่าแม่ทองดีมีรอยแผลเป็นบริเวณรอบดวงตาทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นรอยแผลเก่า ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง