ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อปะการังในทะเลภูเก็ต
  • 12 พ.ค. 2565
  • 44

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน สำรวจติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณเกาะโหลน เกาะนาคาใหญ่ และบ้านแหลมขาด จ.ภูเก็ต ผลการสำรวจพบว่าแนวปะการังอยู่ที่ความลึกประมาณ 3-5 เมตร แนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์ดี พบปะการังมีลักษณะซีดขาวประมาณร้อยละ 1 ของปะการังมีชีวิตทั้งหมด และยังไม่พบปะการังฟอกขาว อุณหภูมิน้ำทะเลวัดได้ 31 องศาเซลเซียส ปะการังที่มีลักษณะซีดขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังกาแล็คซี่ (Galaxea fascicularis) และปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ทั้งนี้ได้บันทึกพิกัด GPS พื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจเพื่อใช้ในการติดตามปะการังฟอกขาวต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง