ติดตามการฟื้นตัวของหญ้าทะเลบริเวณอ่าวปัตตานี
  • 12 พ.ค. 2565
  • 44

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง ติดตามการฟื้นตัวของหญ้าทะเลบริเวณอ่าวปัตตานี ต่อเนื่องทุกๆ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564-ปัจจุบัน พบว่าแหล่งหญ้าทะเล บริเวณบ้านดาโต๊ะ มีความหนาแน่น และพื้นที่การแพร่กระจายของหญ้าทะเลกลับสู่สภาพเดิม พบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือหญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii) สถานภาพหญ้าทะเลอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในอดีต ที่พบว่าสถานภาพหญ้าทะเลอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์เล็กน้อย ถึงสมบูรณ์ดี ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และตะกอนดินที่เพิ่มขึ้นจากการขุดลอกสันทรายบริเวณกลางอ่าวปัตตานี โดยพบว่าลักษณะดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลเป็นดินโคลน และมีสาหร่ายปกคลุมบนใบหญ้าทะเล สัตว์ในแนวหญ้าทะเลที่พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของหอยกะพงเทศ

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง