งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง จัดสร้างซั้งปลาแหลมผักเบี้ย
  • 13 พ.ค. 2565
  • 28

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ติดตามกิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหลมผักเบี้ย ในการนำมาจัดกิจกรรม ปล่อยซั้งกอ (บ้านปลาประยุกต์) 40 ชุด ณ ท่าเรือแหลมผักเบี้ย ม.3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง