ชาวอ่าวลึก รวมใจรักษ์ผืนป่าชายเลนกระบี่
  • 13 พ.ค. 2565
  • 726

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ และชุมชนบ้านทับตะวัน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อสร้างจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน และเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน โดยใช้กล้าไม้ 1,000 กล้า เนื้อที่ 1 ไร่ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากะพงขาว) 9,494 ตัว ท้องที่ ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง