ชาวคลองท่อม รวมใจรักษ์ผืนป่าชายเลนกระบี่
  • 13 พ.ค. 2565
  • 730

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยน้ำขาว พร้อมเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลห้วยน้ำขาว คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำร้อน โรงเรียนศาสนูปถัมภ์มูลนิธิกระบี่ 40 คน จัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อสร้างจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน และเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน โดยใช้กล้าไม้ 1,500 กล้า เนื้อที่ 1 ไร่ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากะพงขาว) 9,600 ตัว ณ บ้านน้ำร้อน ม.3 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง