กรม ทช. ประชุมเตรียมจัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2565
  • 13 พ.ค. 2565
  • 650

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่จาก กรม ทช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. มีวาระการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก โดยจะจัดขึ้นวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยในปีนี้ Theme งานวันทะเลโลก คือ Revitalization : Collective Action for the Ocean หรือ รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร และมอบให้สำนักงาน ทช. ในพื้นที่จัดกิจกรรมวันทะเลโลก เพื่อให้การดำเนินการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นที่รู้จักและเข้าใจกันอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกเยาวชน ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เห็นถึงความสำคัญของทะเล พร้อมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประสานและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการหรือดำเนินงานในด้านต่างๆ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม