งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง จัดสร้างซั้งปลาแกลง
  • 13 พ.ค. 2565
  • 763

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ติดตามกิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแกลง ในการนำมาจัดกิจกรรม ปล่อยซั้งกอ (บ้านปลาประยุกต์) 20 ชุด ณ ชายฝั่ง ม.4 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง