ผลการนำวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า ฟื้นฟูปะการังได้ผลดี
  • 13 พ.ค. 2565
  • 793

วันที่ 12 พฤษภาคม​ 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์​ทรัพยากร​ทางทะเล​ นำเสนอข้อมูลผลการนำวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า ที่ กรม ทช. ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ที่นำไปวางเพื่อเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และเป็นวัสดุสำหรับปลูกฟื้นฟูปะการัง โดยนำไปจัดวางในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต เกาะไข่ จ.พังงา เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบคีรี​ขันธ์​ และเกาะขาม จ.ชลบุรี มีผลการลงเกาะของตัวอ่อนและการเจริญเติบโตของปะการังที่นำไปปลูกได้ผลเป็นอย่างดี การนำเสนอในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่จัดทำโครงการ CSR เกี่ยวกับงานฟื้นฟูปะการังร่วมกับ กรม ทช. ได้รับทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการฟื้นฟูปะการังโดยการจัดทำฐานลงเกาะที่ทำจากวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า โดยมีนายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ เข้าร่วมรับฟัง และยินดีให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการนำวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าไปฟื้นฟูปะการังให้กับ กรม ทช. ในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง