ชาวกะเปอร์ รวมใจรักษ์ปลูกเสริมผืนป่าชายเลนระนอง
  • 13 พ.ค. 2565
  • 243

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล อ.กะเปอร์ และอุทยานแห่งชาติแหลมสน 40 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ท้องที่อ่าวท่าหิน บ้านบางเบน ม.2 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ป่าชายเลน 700 ต้น เนื้อที่ 1 ไร่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง