ซ่อมแซมทุ่นแสดงแนวเขตคุ้มครอง พื้นที่เกาะไข่ใน
  • 13 พ.ค. 2565
  • 813

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ให้หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะไข่ จ.พังงา ซ่อมแซมทุ่นแสดงแนวเขตคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล พื้นที่เกาะไข่ใน ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 1 จุด เพื่อป้องกันการทำลายแนวปะการัง จาการทิ้งสมอเรือ และรูปแบบอื่นๆ ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร กับเจ้าหน้าที่ประจำเรือท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง