ผ่านรอบแรก ยกปลาฉลามเสือดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าสงวน
  • 13 พ.ค. 2565
  • 809

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. พร้อมด้วยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก และกองกฏหมาย ร่วมการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย ทช. ชั้น 6 กรม ทช. โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปลาฉลามเสือดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และให้วาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าสงวน

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง