ชายหาดปลอดบุหรี่ พร้อมแล้วบริเวณหาดบานชื่น
  • 13 พ.ค. 2565
  • 748

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับ อบต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และ ศรชล.ตราด จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่พร้อมติดตั้งป้ายจุดสูบบุหรี่ 2 จุด และเก็บขยะชายหาด บริเวณหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อช่วยลดปริมาณก้นบุหรี่และขยะที่เคยทิ้งทั่วไปในบริเวณชายหาด และเกิดการจัดระเบียบชายหาด ลดสภาพการรบกวนของมลพิษจากควันบุหรี่ต่อผู้ที่ไปพักผ่อน และอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ในเฉพาะบริเวณที่จัดให้เท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง