อาสาและจิตอาสาฟื้นฟูทะเล เก็บขยะชายหาดเก้าเส้ง
  • 13 พ.ค. 2565
  • 758

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ อบจ.สงขลา และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา 50 คน จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณชายหาดเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา สามารถเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ปริมาณทั้งสิ้น 434 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก กล่องอาหารโฟม ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ห่อ/ถุงขนม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง