ติดตามสถานภาพและสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก สงขลา
  • 14 พ.ค. 2565
  • 305

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธ์ุ ตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก ในพื้นที่เขตชายฝั่งสงขลา โดยวิธี Photo ID และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา ผลการสำรวจพบเต่าทะเล 1 ตัว ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำแล้วดำน้ำหายไป พบกลุ่มประชากรโลมา 1 ฝูง 2-3 ตัว จากการตรวจสุขภาพโลมามีอัตราการหายใจ (Respiratory Rate) 3 ครั้ง/5 นาที อยู่ในช่วงที่ปกติ คุณภาพการหายใจ  (Breathing Quality) ปกติ ความสมบูรณ์ของร่างกาย (Body Condition Score 3/4) อยู่ในช่วงสมบูรณ์ดี มีพฤติกรรมในการไล่ต้อนปลาหาอาหาร มีบาดแผลบริเวณครีบหาง และโคนหาง เป็นบาดแผลเก่า แต่หายเป็นปกติ พบอยู่ใกล้ปากทะเลสาบสงขลา เกาะหนู-เกาะแมว ส่วนค่าคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นมีความเค็มประมาณ 29 ppt. ความลึกประมาณ 6-8 เมตร เมื่อสัมภาษณ์ชาวประมงเกี่ยวกับการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก แจ้งว่าพบเห็นเป็นประจำ จึงได้ประสานงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อแจ้งเหตุการณ์พบเห็นสัตว์ทะเลหายาก และบันทึกข้อมูลเป็นประวัติติดตามต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง