ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเล หมู่เกาะราชา
  • 14 พ.ค. 2565
  • 35

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามคุณภาพน้ำทะเลในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล บริเวณเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต สภาพอากาศขณะตรวจวัด แดดร่มและมีฝนตกต่อเนื่อง มีคลื่นลมเล็กน้อย ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่า 28.9-30.8 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31-32 ppt. และค่าออกซิเจนละลายน้ำ 5.84-7.19 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการสังเกตไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำทะเล ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า-2019 ต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยการสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง