ร่วมเขตห้ามล่าฯ เซฟ โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
  • 14 พ.ค. 2565
  • 618

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. ร่วมกับ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง พัทลุง-สงขลา และศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง ศึกษาวิธีสำรวจการแพร่กระจายของโลมาอิรวดี ด้วยเครื่องบันทึกเสียงใต้น้ำ (Hydrophone) ตลอดจนศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทะเลสาบสงขลาตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของโลมาอิรวดี รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโลมาอิรวดี ตลอดจนการทำการประมงในพื้นที่คุ้มครองโลมา ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาอิรวดีให้อยู่คู่ทะเลสาบสงขลาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม