เกาะมันใน เริ่มพบปะการังมีสีซีดผลจากอุณหภูมิน้ำทะเล
  • 14 พ.ค. 2565
  • 27

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ภายใต้โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันแนวปะการัง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณหาดหน้าบ้าน เกาะมันใน จ.ระยอง มีค่าอุณหภูมิน้ำทะเล 30.5 องศาเซลเซียส ความลึกน้ำ 2-5 เมตร พบว่าปะการังในแนวน้ำตื้น มีสีซีดจางบริเวณด้านบนของโคโลนีปะการัง ประมาณร้อยละ 5 ของปะการังมีชีวิต และยังไม่พบการฟอกขาว ทั้งในแนวน้ำตื้นและในแนวน้ำลึก ปะการังที่มีสีซีดจาง ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) และปะการังวงแหวน (Favia sp.) ทั้งนี้ จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของปะการังในพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง