สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ชายหาดในหานของภูเก็ต
  • 14 พ.ค. 2565
  • 29

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจเส้นเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณ "หาดในหาน" ซึ่งอยู่ในระบบหาดในหาน (T7E224) ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยใช้เทคนิคการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์  (RTK  GNSS  Network) ได้รับการสนับสนุนระบบโครงข่ายจาก "กรมแผนที่ทหาร" โดยใช้เครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบ Handheld RTK GNSS ผลการสำรวจพบว่า ชายหาดบริเวณหาดในหาน มีความกว้างประมาณ 30-50 เมตร บริเวณด้านทิศใต้ของหาดมีความกว้างมากกว่าทิศเหนือไม่พบร่องรอยของการกัดเซาะชายฝั่งในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ชายหาดมีความสมดุล พบโครงสร้างวิศวกรรมชายฝั่งประเภทกำแพงกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรง ความยาวของโครงสร้างประมาณ 580 เมตร โดยพบที่บริเวณหัวหาดทิศเหนือไปจนถึงทางระบายน้ำด้านใต้ของหาดด้านทิศใต้ของหาด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง