ชุมชนร่วมโรงแรมในพื้นที่ ปลูกป่าชายเลนบ้านบางขยะ
  • 14 พ.ค. 2565
  • 619

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับผู้นำชุมชน ชุมชนในพื้นที่ และโรงแรมเดอะแซนด์เขาหลักพังงา 30 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ท้องที่บ้านบางขยะ ม.2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  เนื้อที่ 1.5 ไร่ ใช้กล้าไม้ 800 กล้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม