ชุมชนร่วมโรงแรมในพื้นที่ ปลูกป่าชายเลนบ้านบางขยะ
  • 14 พ.ค. 2565
  • 21

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับผู้นำชุมชน ชุมชนในพื้นที่ และโรงแรมเดอะแซนด์เขาหลักพังงา 30 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ท้องที่บ้านบางขยะ ม.2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  เนื้อที่ 1.5 ไร่ ใช้กล้าไม้ 800 กล้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง