ตามหาเต่าลอยคอ รับแจ้งพบป่วยลอยหมู่เกาะในสัตหีบ
  • 15 พ.ค. 2565
  • 64

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) นำเรือ ทช. ออกค้นหากรณีได้รับแจ้งพบเต่าป่วยลอยอยู่บริเวณเกาะเป็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยตรวจสอบในทะเลบริเวณรอบเกาะเป็ด เกาะคราม เกาะครามน้อย และบางเสร่ ครอบคลุมพื้นที่ 300 ตร.กม. ร่วมกับการสำรวจทางบกร่วมกับเครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ที่คาดว่าเต่าอาจจะเกยตื้น บริเวณชายฝั่งทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระยะทางประมาณ 30 กม. และประสานงานกับเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่อ่าวสัตหีบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อสอบถามและประชาสัมพันธ์ เรือประมงในพื้นที่ ให้ร่วมกันค้นหาในทะเลพื้นที่ดังกล่าว ผลการปฏิบัติงาน ยังไม่พบเต่าตัวดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง